Penulisan Tesis Gaya Ukm 2014

Penulisan Tesis Gaya Ukm 2014-10
Daftar pustaka adalah suatu daftar yang mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis, informasi penerbit dan beberapa keterangan tambahan.Biasanya ditempatkan pada akhir karya tulis dan disusun berdasarkan urutan abjad.

Dan juga kajian literatur bukan hanya sekadar kita memberikan laporan ringkasan hasil kajian lepas sahaja seperti Ahmad (2012) berhujah…, Ahmad (2012) menyatakan…, Ahmad (2012) berpendapat…, Ahmad (2012) membincangkan… Malah, sebagai seorang pengkaji, kita seharusnya menguasai penulisan tesis kita dengan identiti kita sendiri melalui perbincangan kajian literatur yang kritis dan kritikal.

Perlu diingatkan juga kepada penyelidik kajian tentang isu etika dalam penulisan.

Pengurusan persekitaran di Malaysia: isu dan cabaran, hlm. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

, kita dapat menentukan gap yang boleh kita sumbangkan untuk kajian kita.

Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12.5 mm.

Walau bagaimanapun, ensotan berkenaan tidak dapat saya paparkan dalam blog ini kerana masalah teknikal. Cumulative bibliography of Asian studies, 1941 1945: subject bibliography.

Gaya UKM is a La Te X class for authoring theses that fulfill formatting specifications required by Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia.

It was commissioned and endorsed by UKM's Centre for Graduate Management.

Make your own flashcards that can be shared with others.

Learn with extra-efficient algorithm, developed by our team, to save your time.

SHOW COMMENTS

Comments Penulisan Tesis Gaya Ukm 2014

The Latest from book-old2.ru ©